Ημερίδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών «Patient advocacy»