«Δεν είναι όλα εφήμερα»: μια γιορτή πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη