Χιντήρογλου Χαρίτων - Βιοποικιλότητα: Η διαχρονική συμμαχία της Ζωής