Παρουσίαση εκδόσεων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών το Σπίτι της Κύπρου