Αφιέρωμα στο Περιοδικό Λογοτεχνίας και Κριτικής ΑΚΤΗ