Παρουσίαση των τόμων «ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ»