Παρουσίαση βιβλίου : 50 χρόνια κατοχής «Εμφύλιος Πόλεμος: ΕΟΚΑ Β΄, Παρακράτος και Χούντα»