Παρουσίαση του τόμου : «Ποιητική Ανθολογία Καρπασίας»