Παρουσίαση της Ανθολογίας «Ποιητικό ταξίδι στην ορεινή Κύπρο»