Παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ν. Δουκέλλη «Καρτερία»