Η Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-1922): μία διπλωματική και στρατιωτική ανάλυση