Παρουσίαση του βιβλίου «Ανακουφιστική φροντίδα και νοσηλεία στο σπίτι»