Ο Μίκης Θεοδωράκης της Κύπρου και η Κύπρος του Μίκη Θεοδωράκη