Εκδήλωση «Kύπριοι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας»