«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥ»: ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ