Επιμόρφωση-Ενημέρωση για τα μαθήματα της Γ ΓΕΛ [3/7 - 4/7]