Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών σε θέματα εφοδιαστικής (logistics)