Ενημέρωση για το πιλοτικό πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»