Ημερίδα Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας για το Συνταξιοδοτικό