Συνέντευξη Τύπου της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων