Υποστήριξη ατόμων με καρδιοπάθεια και η συμβολή των φροντιστών τους