Παρουσίαση υποψήφιου Διευθυντή του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ, κ. Πασαδάκη