Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)