Ημερίδα για τις Ελληνικές Έδρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Greek ERA Chairs Day)