Ο Μεγάλος Λατινικός Ερωτικός: πάθη, μύθοι, μεταμορφώσεις

33ος Κύκλος Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΜΗ»

22 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα Λόγου
19:30 - 21:00 Ο Μεγάλος Λατινικός Ερωτικός: πάθη, μύθοι, μεταμορφώσεις