Θεόδωρος Παπαγγελής

Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Β΄ Τάξη, έδρα Λατινικής Φιλολογίας)