Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2018-2020

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

7 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα Λόγου
09:00 - 14:30 Μέρος A: Εισαγωγή
14:30 - 16:30 Μέρος Β: Παρουσίαση των νέων προγραμμάτων εργασίας 2018-2020
16:30 - 17:30 Μέρος Γ: Συναντήσεις με τα Εθνικά Σημεία Επαφής