Ενιαία Υγεία: Αντιβιωτικά και Μικροβιακή αντοχή στην ιατρική και κτηνιατρική

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

30 Σεπτεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο
13:00 - 19:00 Ενιαία Υγεία: Αντιβιωτικά και Μικροβιακή αντοχή στην ιατρική και κτηνιατρική