Νέα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

5 Σεπτεμβρίου 2016

Αίθουσα "Ζακλίν ντε Ρομιγί"
09:00 - 10:00 Χαιρετισμός και ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, στον τρόπο αξιολόγησης κ.τ.λ., που θα επηρεάσουν συνολικότερα τη λειτουργία του σχολείου
10:00 - 10:30 Οι ξένες γλώσσες στην εκπαίδευση σήμερα: προβλήματα-προοπτικές, e-τόποι ενημέρωσης και εκπαιδευτικής συνεργασίας
10:30 - 11:00 Εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ)
11:00 - 11:30 Νέος τρόπος ενδοσχολικής εξέτασης της γλωσσομάθειας: Διαγνωστικό τεστ & προαγωγικές-απολυτήριες εξετάσεις
11:30 - 12:00 Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Ψηφιακού Σχολείου στην εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ
12:00 - 12:30 Η σύνδεση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με το ΚΠΓ
12:30 - 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13:00 - 13:30 Η διεύρυνση του ΠΕΑΠ
13:30 - 14:00 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ & Β’ Δημοτικού
14:00 - 14:30 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη Γ’ Δημοτικού
14:30 - 15:00 Αξιοποίηση του e-προγράμματος επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
15:00 - 16:00 Συζήτηση για τα ζητήματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης
Αμφιθέατρο "Γαλάτεια Σαράντη"
13:00 - 14:00 Σενάρια Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
14:00 - 15:00 Αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων και εφαρμογών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας