Πού βρισκόμαστε μέσα στο Σύμπαν: ας ανακαλύψουμε το υπερσμήνος γαλαξιών «Λανιακέα» στο οποίο ανήκουμε

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Απριλίου 2016

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Πού βρισκόμαστε μέσα στο Σύμπαν: ας ανακαλύψουμε το υπερσμήνος γαλαξιών «Λανιακέα» στο οποίο ανήκουμε