Κανάρης Τσίγκανος

Καθηγητής Τομέα Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Μηχανικής στο Τμήμα Φυσικής, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών