Η Νέα Βιολογία του 21ου αιώνα - Από το κεντρικό δόγμα του κυρίαρχου γονιδίου στην τυχαιότητα της μεταγονιδιακής εποχής

«Η Επιστήμη στη ζωή μας»

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

12 Ιανουαρίου 2016

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
19:00 - 21:00 Η Νέα Βιολογία του 21ου αιώνα - Από το κεντρικό δόγμα του κυρίαρχου γονιδίου στην τυχαιότητα της μεταγονιδιακής εποχής