Η αξιοποίηση της ιστορικής μνήμης μέσω των νέων τεχνολογιών - Πολιτισμός και Πληροφορική στην εκπαίδευση

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

24 Νοεμβρίου 2015

Αίθουσα Ιφιγένεια
16:30 - 19:00 Μέρος Α'

25 Νοεμβρίου 2015

Αίθουσα Ιφιγένεια
16:00 - 17:30 Μέρος Β'