Τερέζα Γιακουμάτου

Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων , Διεύθυνση ΔΕ  Δ΄ Αθήνας