Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς: Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

27 Νοεμβρίου 2015

Αίθουσα "Αιμίλιος Ριάδης"
10:00 - 17:00 Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς: Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία