Σπάνιες Παθήσεις – Ορφανά Φάρμακα: Απαραίτητη η Συνεργασία Ασθενών, Ιατρών και Επαγγελματιών Υγείας

8ο Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

16 Οκτωβρίου 2015

Αμφιθέατρο
10:00 - 10:30 Χαιρετισμοί
10:30 - 12:00 1η Τράπεζα: Σπάνιες Παθήσεις και Ορφανά Φάρμακα
12:00 - 12:30 Διάλειμμα - Καφές
12:30 - 14:00 2η Τράπεζα: Σπάνιες Παθήσεις και Ορφανά Φάρμακα
14:00 - 15:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
15:30 - 17:00 3η Τράπεζα: Συνεργασία Ιατρών και Ασθενών

17 Οκτωβρίου 2015

Αμφιθέατρο
10:00 - 15:00 Παρουσιάσεις
15:00 - 15:30 Γενική συζήτηση και Κλείσιμο Συνεδρίου