2ο Συμπόσιο των Επτά Σοφών στην Κοσμολογία

Συμπόσιο των Επτά Σοφών στην Κοσμολογία

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

2 Οκτωβρίου 2015

Αίθουσα Banquet
09:30 - 09:45 Επιστημονική Ημερίδα
09:45 - 11:30 1η Συνεδρία
11:30 - 12:00 COFFEE BREAK
12:00 - 13:45 2η Συνεδρια
13:45 - 15:00 LUNCH BREAK
15:00 - 16:45 3η συνεδρια
16:45 - 17:30 Καταληκτική Συνεδρία
Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη
20:30 - 22:30 Τελετή Βράβευσης και Ομιλίες