Η Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

28 Σεπτεμβρίου 2015

Αμφιθέατρο
18:00 - 22:00 Η Συνταγματική Αναγνώριση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας