Τέχνη και Χορηγίες: Νέα Παγκόσμια Μοντέλα με την Alia Al-Senussi

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

21 Μαΐου 2015

Auditorium (5ος όροφος)
19:00 - 21:00 Τέχνη και Χορηγίες: Νέα Παγκόσμια Μοντέλα