Η διδασκαλία της νεότερης ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση Καποδίστρια

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

25 Οκτωβρίου 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:30 - 20:30 Η διδασκαλία της νεότερης ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση Καποδίστρια