Ήλιος, η λυδία λίθος τής Αστροφυσικής

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - 24ος Κύκλος

Μάθημα

 
Ζωντανα τωρα
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ»

19 Νοεμβρίου 2014

Αίθουσα Λόγου
19:30 - 21:00 Ήλιος, η λυδία λίθος τής Αστροφυσικής