Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους, 1828-1831: άγνωστοι γενικοί λογαριασμοί της καποδιστριακής περιόδου

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

19 Ιουνίου 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους, 1828-1831: άγνωστοι γενικοί λογαριασμοί της καποδιστριακής περιόδου