Καινοτομία στη Ναυτιλία, στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προκλήσεις Έρευνας

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

9 Μαΐου 2023

Αμφιθέατρο
09:00 - 15:00 Καινοτομία στη Ναυτιλία, στις Μεταφορές και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προκλήσεις Έρευνας