Ρωσική Διασπορά: θεολογική σκέψη και άνθρωποι στο Παρίσι του 20ού αιώνα.

 

Τιμητική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

14 Νοεμβρίου 2014

Αίθουσα Λόγου
19:00 - 21:00 Ρωσική Διασπορά: θεολογική σκέψη και άνθρωποι στο Παρίσι του 20ού αιώνα.