‘‘Εἰς θάνατον”. Δεσμώτες και βιαιοθάνατοι από το νεκροταφείο του Φαλήρου. Μια διεπιστημονική προσέγγιση

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

22 Μαρτίου 2023

Aνατολική Αίθουσα
17:00 - 19:00 ‘‘Εἰς θάνατον”. Δεσμώτες και βιαιοθάνατοι από το νεκροταφείο του Φαλήρου. Μια διεπιστημονική προσέγγιση