Λυδία ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ

Διευθύντρια Ερευνών, Διευθύνουσα Κ.Ε.Ι.Ε.Δ. Ακαδημίας Αθηνών | Αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Ι.Δ