Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων με πειραματικές μεθόδους και μοντέλα προσομοίωσης της κίνησης του νερού

 

Διάλεξη

 
Ζωντανα τωρα

11 Ιανουαρίου 2023

eΑίθουσα ΠΣ-1
11:15 - 13:00 Προσδιορισμός υδραυλικών παραμέτρων με πειραματικές μεθόδους και μοντέλα προσομοίωσης της κίνησης του νερού