Ο ρόλος της EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

25 Οκτωβρίου 2022

Αμφιθέατρο
09:30 - 15:00 Ο ρόλος της EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα