Εκδήλωση «Χλόη Βερίτη: Inter Scripta» για το συνολικό πεζογραφικό, ποιητικό, θεατρικό και μεταφραστικό έργο της

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

7 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Εκδήλωση «Χλόη Βερίτη: Inter Scripta» για το συνολικό πεζογραφικό, ποιητικό, θεατρικό και μεταφραστικό έργο της