Γεράσιμος Ζώρας

Πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών